Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2005 13:38 Uchwała Nr XXXVIII/246/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
08.12.2005 13:33 Uchwała Nr XXXVIII/247/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego bankowego
08.12.2005 13:24 Uchwała Nr XXXVIII/248/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
08.12.2005 13:22 Uchwała Nr XXXVIII/249/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Zł
08.12.2005 13:13 Uchwała Nr XXXVIII/250/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
08.12.2005 13:06 Uchwała Nr XXXVIII/251/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006.
08.12.2005 12:52 Uchwała Nr XXXVIII/252/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 - 2010.
08.12.2005 12:48 Uchwała Nr XXXVIII/253/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.