Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2011 08:44 Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
01.09.2010 14:47 Wyniki naboru na stanowisko Główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społeczenj w Złotoryi
29.07.2010 15:10 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy
30.09.2009 13:41 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko - księgowy
27.08.2009 13:30 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-księgowy
10.06.2009 13:59 Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi
08.06.2009 13:19 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń
26.05.2009 09:27 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń
21.04.2009 14:38 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń
25.11.2008 14:19 Wyniki nabaoru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego
22.10.2008 14:49 Zakończenie procesu rekrutacjnego na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego
21.10.2008 14:06 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego
02.10.2008 13:47 Nabór na wolne stanowikso pracy Referent ds.funduszu alimentacyjnego
12.08.2008 15:28 Wyniki naboru na stanowisko Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
11.07.2008 14:09 Informacja o przeprowadzonym nhaborze na kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
08.07.2008 14:32 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
07.07.2008 14:08 Wyniki naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi
19.06.2008 13:43 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
06.06.2008 14:05 Wyniki procesu rekrutacyjnego na stanowisko referenta ds. dod. mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi
06.06.2008 13:56 Informacja o naborze na stanowikso głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi

1 2 3 następna