Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2006 14:54 Uchwała Nr XL/260/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja
09.01.2006 14:46 Uchwała Nr XL/261/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r.w sprawie Budżetu Miasta Złotoryja na 2006 rok.
09.01.2006 14:42 Uchwała Nr XL/262/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji “Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2006 r.
09.01.2006 14:28 Uchwała Nr XL/263/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja...
09.01.2006 14:27 Uchwała Nr XL/264/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnic
09.01.2006 14:09 Uchwała Nr XL/265/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
09.01.2006 14:06 Uchwała Nr XL/266/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
09.01.2006 13:55 Uchwała Nr XL/267/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.
09.01.2006 13:54 Uchwała Nr XL/268/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2006r.
09.01.2006 13:49 Uchwała Nr XL/269/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia i dokonywania innych czynności w sprawach z zakresu prawa pracy...