Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2006 08:38 Uchwała Nr XLI / 281 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w mieście
15.02.2006 08:32 Uchwała Nr XLI / 280 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
15.02.2006 08:27 Uchwała Nr XLI / 279 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
15.02.2006 08:22 Uchwała Nr XLI / 278 /2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Złotoryi"
14.02.2006 15:54 Uchwała Nr XLI / 277 /2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
14.02.2006 15:50 Uchwała Nr XLI / 276 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy
14.02.2006 15:45 Uchwała Nr XLI / 275 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego ROD " Nad Zalewem" w Złotoryi.
14.02.2006 15:38 Uchwała Nr XLI / 274 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie rozpoznania skargi ROD "Nad Zalewem" w Złotoryi w części dotyczącej upomnienia Burmistrza Miasta Złot
14.02.2006 15:35 Uchwała Nr XLI / 273 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie rozpoznania skargi odnośnie sposobu rozpatrzenia podań wnoszonych w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.
14.02.2006 15:32 Uchwała Nr XLI / 272/ 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie rozpoznania skargi na opieszałość urzędników Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
14.02.2006 15:29 Uchwała Nr XL / 271 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
14.02.2006 15:21 Uchwała Nr XLI / 270 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja