Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.09.2020 15:47 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa elewacji wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy pl. Matejki 4 w Złotoryi"
17.09.2020 15:48 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane – „Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego”
18.08.2020 15:21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Miejska Złotoryja: „Realizacja odcinek C w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
22.07.2020 13:10 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości
14.07.2020 08:10 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu - lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 34,34 m2 położony na I piętrze (II kondygnacja nadziemna) w budynku przy ul. Cmentarnej 4 w Złotoryi
01.07.2020 15:19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego
04.06.2020 10:44 WAG.271.1.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w Złotoryi"
07.05.2020 08:04 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/37 o powierzchni 0,0936 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 08:56 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 328/3 o powierzchni 0,0780 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 08:51 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 328/2 o powierzchni 0,0812 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 08:38 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/49 o powierzchni 0,1311 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 08:14 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/46 o powierzchni 0,0976 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 08:08 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/45 o powierzchni 0,0900 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 07:59 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/36 o powierzchni 0,0918 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
06.05.2020 07:52 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/35 o powierzchni 0,0984 ha, położona w obrębie 6 miasta Złotoryja
29.04.2020 09:57 Ogłoszenie o DIALOGU TECHNICZNYM nr 1/20
26.03.2020 12:06 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane: „Realizacja odcinków K, M oraz O w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
04.03.2020 12:33 Wykonanie kompleksowej modernizacji/odnowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lubelskiej w Złotoryi – kontynuacja programu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Zespół Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz z realizacja zajęć sportowych”
18.02.2020 15:07 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚ w Złotoryi - budowa hali modułowej
30.01.2020 12:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8A/1, ul. Solnej 4/1

1 2 3 4 5 6 następna