Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2019 15:04 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych oraz pomostu na drogę rowerową w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja
21.10.2019 14:06 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza i przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości (działka nr 338/8 o powierzchni 0,0075 ha, położona w obrębie 8)
16.10.2019 14:44 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi - dz. 173/37
16.10.2019 14:43 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi - dz. 173/36
16.10.2019 14:41 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi - dz. 173/34
16.10.2019 14:39 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 328/3
16.10.2019 14:38 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 328/2
16.10.2019 14:36 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 166/49
16.10.2019 14:34 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 166/46
16.10.2019 14:33 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 166/45
16.10.2019 14:31 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 166/37
16.10.2019 14:29 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 166/36
16.10.2019 14:25 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - dz. 166/35
11.09.2019 13:02 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego (projekt nr 00466-6935-UM0110648/17), realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
09.08.2019 10:27 WAG.271.1.2019 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328"
24.07.2019 15:18 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 337/6 o pow. 0,7172 ha) położona w obrębie 8 miasta Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego
24.07.2019 15:17 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
24.07.2019 15:11 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
24.07.2019 15:09 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
24.07.2019 15:02 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/2 o pow. 0,0769 ha) położona w Złotoryi (obręb 1) w rejonie ul. Grunwaldzkiej

1 2 3 4 5 6 następna