Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2021 14:32 WAG.6840.1.35.2020 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza iii nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Boh. Monte Cassino w Złotoryi
11.05.2021 12:16 WAG.6840.1.4.2015 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi
28.04.2021 16:14 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Realizacja odcinka L w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
17.03.2021 11:00 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Boh. Monte Cassino w Złotoryi
17.03.2021 10:56 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.03.2021 10:53 III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.03.2021 10:51 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.03.2021 10:45 III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.03.2021 10:42 III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
17.03.2021 10:38 II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Piastowej w Złotoryi
09.03.2021 10:35 Ogłoszenie o przetargu na: "Przebudowa elewacji wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy pl. Matejki 4 w Złotoryi"
25.02.2021 15:04 I nieograniczony przetarg ustny dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8A/1 Obręb 3 nr działki 1045; pow. użytkowa 49,14m2
29.01.2021 13:30 Najem nieruchomości gruntowej zabudowanej: hali modułowej i pomieszczeń biurowych będących własnością Gminy Miejskiej Złotoryja
31.12.2020 17:28 Ogłoszenie o zamówieniu – usługi –„ Odbiór i transport odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów oraz odpadów selektywnie gromadzonych z nieruchomości niezamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja”
31.12.2020 11:51 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - „Realizacja odcinków D, E, F w ramach zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja”
30.12.2020 21:04 Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - "Wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja - dostawa komputerów, modernizacja sieci i serwerowni wraz z infrastrukturą serwerową oraz zaprojektowanie i budowa przyłącza światłowodowego"
30.12.2020 15:10 I nieograniczonym przetargu ustnym dotyczącym najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolna 8C/1, nr działki 1045, obręb 3 m. Złotoryja; pow. użytkowa 58,54m2
30.12.2020 14:58 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa elewacji wraz z odwodnieniem budynku komunalnego przy pl. Matejki 4 w Złotoryi"
30.12.2020 13:45 Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi informacji i promocji Projektu (informacja i promocja dotycząca rozpowszechniania informacji o możliwościach inwestycyjnych na terenie województwa) pn. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej"
18.12.2020 08:49 WAG.271.4.2020 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa ul. Bobrzańskiej"

1 2 3 4 5 6 następna