Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2018 14:20 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 111 w obrębie 3 miasta Złotoryja
10.12.2018 13:59 WFZ.271.9.2018 Gmina Miejska Złotoryja: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap, prace ogólnobudowlane"
07.12.2018 12:44 Gmina Miejska Złotoryja: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule "zaprojektuj i wybuduj" w podziale na trzy części" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
22.11.2018 14:36 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki w formie przedszkola i/lub żłobka
24.10.2018 14:27 Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
18.10.2018 13:04 WAG.271.8.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej - etap I kanalizacja deszczowa"
17.10.2018 21:54 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polnej
08.10.2018 13:25 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
24.09.2018 15:30 BSI.271.1.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzenia e-usług w Urzędzie Miasta Złotoryja"
07.09.2018 13:21 WFZ.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi"
30.08.2018 14:08 WAG.271.7.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
10.08.2018 17:19 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
31.07.2018 14:10 WAG.271.5.2018 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I
20.07.2018 13:37 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi"
17.07.2018 13:19 Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Gmina Miejska Złotoryja: "Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi"
12.07.2018 13:39 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
11.07.2018 10:24 WAG.271.5.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza" – etap I
03.07.2018 15:25 WAG.271.4.2018 Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych
20.06.2018 11:40 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
15.06.2018 14:13 WAG.271.4.2018 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap II

1 2 3 4 5 6 następna