Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2020 13:06 73/2020 zakup wraz z dostawą 40 tabletów
16.10.2020 12:07 149/2020 wykonanie projektu przyłącza i instalacji wewnętrznej
16.10.2020 12:06 144/2020 rozbiórka komórek gospodarczych w podwórzu budynku przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi
16.10.2020 12:06 143/2020 prowadzenie miesięcznej konserwacji platformy przyschodowej
16.10.2020 12:05 142/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 12:01 141/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 12:00 140/2020 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
16.10.2020 12:00 139/2020 opracowanie dokumentacji na wykonanie natrysku w szalecie miejskim w Złotoryi
16.10.2020 11:59 136/2020 odbiór, transport i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK
16.10.2020 11:58 133/2020 aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
16.10.2020 11:58 132/2020 Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku położonego przy pl. Orląt Lwowskich 2 w Złotoryi - Aneks do umowy
16.10.2020 11:57 131/2020 Modernizacja - przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Piastowej w Złotoryi - etap I
16.10.2020 11:52 130/2020 opracowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia publicznego pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiosennej w Złotoryi.
16.10.2020 11:52 129/2020 organizacja i obsługa emisji obligacji
16.10.2020 11:51 128/2020 demontaż starych słupów i montaż nowych
16.10.2020 11:51 127/2020 sporządzenie operatu szacunkowego
16.10.2020 11:51 126/2020 ustalenie zasad i sposobu przyjmowania oraz rozliczania odpadów
16.10.2020 11:50 125/2020 sporządzenie operatów szacunkowych
16.10.2020 11:50 124/2020 aneks do umowy
16.10.2020 11:50 123/2020 sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowej

1 2 3 4 5 6 następna