Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2020 16:23 Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
09.03.2020 14:55 POSTANOWIENIE Nr 12/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
24.02.2020 11:43 Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie miejsc na terenie Złotoryi, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
21.02.2020 10:40 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.02.2020 10:39 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.02.2020 10:38 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
21.02.2020 10:36 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.