Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.04.2020 12:17 POSTANOWIENIE NR 28/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 20 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
20.04.2020 13:19 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
14.04.2020 13:43 Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I informuje, co następuje: Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi
09.04.2020 13:41 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
06.04.2020 21:21 Postanowienie nr 25/2020 Komisarza Wyborczego W Jeleniej Górze I z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Złotoryja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
30.03.2020 16:23 Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
09.03.2020 14:55 POSTANOWIENIE Nr 12/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE I z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Złotoryja na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
24.02.2020 11:43 Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie miejsc na terenie Złotoryi, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
21.02.2020 10:40 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.02.2020 10:39 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
21.02.2020 10:38 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
21.02.2020 10:36 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.