Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.06.2021 09:53 144/2021 sporządzenie operatów szacunkowych
07.06.2021 09:52 143/2021 wykonywanie operatów szacunkowych, uproszczonych inwentaryzacji oraz przeliczanie udziałów w nieruchomościach wspólnych dla Gminy Miejskiej Złotoryja w roku 2021
07.06.2021 09:52 142/2021 sporządzenie uproszczonej inwentaryzacji budynku
07.06.2021 09:52 141/2021 zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
07.06.2021 09:51 140/2021 współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy"
07.06.2021 09:51 139/2021 zabezpieczenie i oznakowanie budynku przemysłowego
07.06.2021 09:51 138/2021 utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d. DW 328)
07.06.2021 09:50 137/2021 zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej bez numeru (d DW 328)
07.06.2021 09:50 136/2021 sporządzenie projektu podziału nieruchomości
07.06.2021 09:50 135/2021 pomiar uzupełniający terenu zajętego pod drogę
07.06.2021 09:49 134/2021 opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wnętrza zabudowy mieszkalno-usługowej w obrębie ulic Boh. Getta Warszawskiego, Klasztornej, Krasickiego i Rynek
07.06.2021 09:49 133/2021 opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w rejonie ul. Cmentarnej
07.06.2021 09:49 132/2021 wykonanie wznowienia i okazania 8 punktów granicznych działki
07.06.2021 09:49 131/2021 wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków
07.06.2021 09:48 130/2021 opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
07.06.2021 09:48 129/2021 wykonanie i dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
07.06.2021 09:48 128/2021 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim
07.06.2021 09:48 127/2021 opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu
07.06.2021 09:47 126/2021 wykonanie operatów szacunkowych
07.06.2021 09:47 125/2021 wykonanie operatów szacunkowych

1 2 3 4 5 6 następna