Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2022 10:31 281/2021 zabezpieczenie w okresie zimowym osób bezdomnych z problemem alkoholowym
04.01.2022 10:31 280/2021 administrowanie i utrzymywanie czystości na cmentarzu komunalnym w Złotoryi
04.01.2022 10:31 279/2021 wycinka i przycinka drzew
04.01.2022 10:30 278/2021 wykonanie prac remontowo-konserwatorskich fragmentu muru przy kościele parafialnym pw. św. Jadwigi
04.01.2022 10:30 277/2012 dostawa i montaż mebli
04.01.2022 10:30 276/2021 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Chojnowskiej i Legnickiej w Złotoryi
04.01.2022 10:30 275/2021 wykonanie dokumentacji aplikacyjnej
04.01.2022 10:30 274/2021 sporządzenie operatu szacunkowego
04.01.2022 10:29 273/2021 zakup pojemników w kształcie serca na nakrętki
04.01.2022 10:29 272/2021 wykonanie operatów szacunkowych
04.01.2022 10:29 271/2021 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów
04.01.2022 10:29 270/2021 prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży
04.01.2022 10:29 269/2021 prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu Czyste Powietrze
04.01.2022 10:28 268/2021 zakup materiałów do naprawy iluminacji świątecznych
04.01.2022 10:28 267/2021 aneks do umowy
04.01.2022 10:28 266/2021 wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Konopnickiej
04.01.2022 10:28 264/2021 zakup krzewów okrywowych
04.01.2022 10:27 263/2021 aktualizacja danych przestrzennych do systemu informacji przestrzennych
04.01.2022 10:27 262/2021 dostawa dekoracji świątecznych
04.01.2022 10:27 261/2021 wytyczenie przedwykonawcze obwodu

1 2 3 4 5 6 następna