Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2021 14:49 0050.52.2021 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
31.03.2021 14:48 0050.44.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
31.03.2021 14:48 0050.47.2021 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
31.03.2021 14:47 0050.45.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
31.03.2021 14:47 0050.42.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.299.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
31.03.2021 14:46 0050.44.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
31.03.2021 14:46 0050.43.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego, studialnego, jednoetapowego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej
31.03.2021 14:46 0050.38.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
31.03.2021 14:46 0050.39.2021 w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
31.03.2021 14:45 0050.35.2021 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
31.03.2021 14:45 0050.34.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej
31.03.2021 14:45 0050.33.2021 w sprawie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi
31.03.2021 14:44 0050.32.2021 w sprawie ustalenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanego lokalu
31.03.2021 14:44 0050.22.2021 w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych, najem garaży i komórek gospodarczych stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
31.03.2021 14:43 0050.31.2021 zmieniające zarządzenie nr 0050.283.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
31.03.2021 14:43 0050.30.2021 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
31.03.2021 14:43 0050.29.2021 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2021 r.
31.03.2021 14:42 0050.27.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.165.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Korzystania ze służbowych samochodów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
31.03.2021 14:42 0050.26.2021 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedania w drodze bezprzetargowej...
31.03.2021 14:42 0050.25.2021 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia nieruchomości

1 2 3 następna