Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2022 12:37 Zarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 10.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
27.12.2021 14:07 Zarządzenie nr 0050.218.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia27 grudnia 2021 r w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
26.11.2021 14:19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Przygotowanie i udział w zawodach jujitsu dla dzieci i młodzieży w Konotopie 2021"
17.11.2021 14:12 Ogłoszenie o o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „SiaDkarska Integracja"
08.11.2021 09:27 Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
15.10.2021 14:01 Zarządzenie nr 0050.173.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.10.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
15.10.2021 12:51 Zarządzenie nr 0050.174.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.10.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
15.10.2021 12:27 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe nie zgłosiły swojego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021w celu opiniowania ofert dotyczących zadań: a) sport dzieci i młodzieży, rekreacja - Rodzinne weekendy z tenisem
11.10.2021 16:03 Ogłoszenie z dnia 11 października 2021 r. o konsultacjach projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok
08.10.2021 13:49 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań.
16.09.2021 13:36 Zarządzenie nr 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
26.07.2021 15:01 Zarządzenie nr 0050.129.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 lipca 2021 r . w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
30.06.2021 15:10 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29.06.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
23.06.2021 14:26 Zarządzenie nr 0050.107.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
23.06.2021 14:23 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe zgłosiły swojego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży
16.06.2021 14:49 Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań
03.03.2021 07:47 Zarządzenie nr 0050.36.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.02.2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021
22.02.2021 12:21 Zarządzenie nr 0050.28.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 18.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021
27.01.2021 11:35 Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe zgłosiły swojego kandydata na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie ustawy w roku 2021 w celu opiniowania ofert
21.01.2021 15:24 Zarządzenie nr 0050.3a.2021 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15.01.2021 r. w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

1 2 3 4 5 6 następna