Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.05.2019 20:42 Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „VITBUS-POLSKA” Sp. z o.o.o pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej…
16.05.2019 10:46 OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
15.05.2019 14:29 Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
15.05.2019 14:14 Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
13.05.2019 11:07 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
10.05.2019 13:54 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. urządzania terenów zieleni miejskiej
09.05.2019 07:37 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.05.2019 14:35 WAG.7011.11.2019 Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja – ulicy 3 Maja"
30.04.2019 16:18 Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
29.04.2019 12:54 WAG.7011.8.2019 Zaproszenie do składania ofert Dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Projekt przebudowy zbiornika przy ul Grunwaldzkiej w Złotoryi"
25.04.2019 22:03 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
23.04.2019 15:06 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
19.04.2019 11:38 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja"
19.04.2019 11:33 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wody Polskie
18.04.2019 10:11 Ogłoszenie o naborze pracownika - parkingowy
10.04.2019 11:46 K.2110.3.2019 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. urządzania terenów zieleni miejskiej w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
09.04.2019 08:14 Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze
04.04.2019 15:25 Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
03.04.2019 09:43 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
03.04.2019 09:38 Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych

1 2 3 4 5 6 następna