Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2016 00:00 349/2015 dostawa energii elektrycznej
31.12.2015 00:00 344/2015 wykonanie ogrodzenia nowej części cmentarza komunalnego
31.12.2015 00:00 345/2015 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Złotoryja
31.12.2015 00:00 346/2015 zlecenie na sporządzenie operatów szacunkowych
31.12.2015 00:00 347/2015 przeprowadzenie warsztatu profilaktyczno-wychowawczego
31.12.2015 00:00 348/2015 przeprowadzenie warsztatu profilaktyczno-wychowawczego
22.12.2015 00:00 342/2015 wykonanie wraz z montażem zestawu Frajda
22.12.2015 00:00 343/2015 zlecenie na sporządzenie inwentaryzacji
17.12.2015 00:00 335/2015 weryfikacja w terenie zapisów ewidencji gruntów i budynków w zakresie klas bonitacyjnych
17.12.2015 00:00 336/2015 opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych
17.12.2015 00:00 337/2015 aneks do umowy nr 27/GX/2015
17.12.2015 00:00 339/2015 zlecenie na sporządzenie operatu szacunkowego
17.12.2015 00:00 340/2015 dostawa i montaż bramy garażowej
17.12.2015 00:00 341/2015 usługi prawne
16.12.2015 00:00 333/2015 aneks dot. dotacji dla Przedszkola Językowego Michałek
16.12.2015 00:00 334/2015 aneks dot. dotacji dla Przedszkola im. Misia Uszatka
08.12.2015 00:00 323/2015 przewóz osób na zajęcia na krytej pływalni
08.12.2015 00:00 324/2015 przewóz osób na zajęcia na krytej pływalni
08.12.2015 00:00 325/2015 aneks dot. dotacji dla Przedszkola Językowego Michałek
08.12.2015 00:00 326/2015 aneks dot. dotacji dla Przedszkola im. Misia Uszatka

1 2 3 4 5 6 następna