Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2017 00:00 0050.293.2017 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
09.01.2017 00:00 0050.294.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
02.01.2017 00:00 0050.295.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
02.01.2017 00:00 0050.297.2016 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
30.12.2016 00:00 0050.235.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
30.12.2016 00:00 0050.276.2016 w sprawie zmian w instrukcji zasad ewidencji i poboru podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych oraz należności oraz należności cywilnoprawnych
27.12.2016 00:00 0050.296.2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017
23.12.2016 00:00 0050.291.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
22.12.2016 00:00 0050.280.2016 w sprawie systemu informatycznego używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki
21.12.2016 00:00 0050.284.2016 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
21.12.2016 00:00 0050.287.2016 zmieniające zarządzenie nr 1/2010 w sprawie określenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych i najem garaży
21.12.2016 00:00 0050.290.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
19.12.2016 00:00 0050.288.2016 w sprawie umorzenia byłemu najemcy lokalu mieszkalnego zaległości czynszowych wraz z ustawowymi odsetkami
16.12.2016 00:00 0050.289.2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.227.2016
15.12.2016 00:00 0050.283.2016 w sprawie wyznaczenia dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd
13.12.2016 00:00 0050.282.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
13.12.2016 00:00 0050.286.2016 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
09.12.2016 00:00 0050.281.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro
07.12.2016 00:00 0050.277.2016 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2016 r.
05.12.2016 00:00 0050.248.2016 w sprawie zmian w instrukcji obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 12/2003 Burmistrza Miasta Złotoryja

1 2 3 4 5 6 następna