Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.08.2020 07:33 Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
11.03.2014 13:54 Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
20.01.2010 10:11 Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
10.03.2009 11:08 Wniosek o wypis-wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10.03.2009 11:07 Wniosek o wydzierżawienie gruntu
10.03.2009 11:06 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
10.03.2009 11:06 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki
10.03.2009 11:03 Wniosek o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
10.03.2009 11:01 Wniosek o przedłużenie umowy najmu garażu
10.03.2009 11:00 Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na poprawę warunków zagospodarowania
10.03.2009 10:59 Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele rolne
10.03.2009 10:58 Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garaż
10.03.2009 10:57 Wniosek o przedłużenie umowy dierżawy gruntu przeznaczonego na cele inne (rekreacyjne)
10.03.2009 10:52 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego (budynku - nieruchomości)
10.03.2009 10:50 Oferta wykupu lokalu użytkowego
10.03.2009 10:49 Oferta wykupu lokalu mieszkalnego