Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 00:00 345/2017 usługi BHP
27.12.2017 00:00 337/2017 aneks do umowy
27.12.2017 00:00 338/2017 aneks do umowy
27.12.2017 00:00 339/2017 aneks do umowy
27.12.2017 00:00 340/2017 opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
27.12.2017 00:00 341/2017 sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
27.12.2017 00:00 342/2017 sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych w Złotoryi
27.12.2017 00:00 343/2017 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
27.12.2017 00:00 344/2017 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
14.12.2017 00:00 327/2017 świadczenie pomocy prawnej
14.12.2017 00:00 328/2017 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi nr 328 w Złotoryi
14.12.2017 00:00 329/2017 sporządzenie operatów szacunkowych
14.12.2017 00:00 330/2017 sporządzenie operatów szacunkowych
14.12.2017 00:00 331/2017 sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego i przeliczenie udziałów w nieruchomości
14.12.2017 00:00 332/2017 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
14.12.2017 00:00 333/2017 aneks do umowy
14.12.2017 00:00 334/2017 wykonanie oświetlenia i monitoringu PSZOK w Złotoryi
14.12.2017 00:00 335/2017 zakup sznurów świetlnych
14.12.2017 00:00 336/2017 wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Podmiejskiej"
07.12.2017 00:00 322/2017 naprawa uszkodzonej jezdni przy ul. Złotej w Złotoryi

1 2 3 4 5 6 następna