Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.01.2020 12:01 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dotyczącym najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8A/1, ul. Solnej 4/1
22.01.2020 21:10 I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 27/3 o powierzchni 1,4423 ha, położonej w obrębie 1 miasta Złotoryja
17.01.2020 21:02 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 328/3 o powierzchni 0,0780 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:59 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 328/2 o powierzchni 0,0812 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:55 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/49 o powierzchni 0,1311 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:50 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/46 o powierzchni 0,0976 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:45 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/45 o powierzchni 0,0900 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:37 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/37 o powierzchni 0,0936 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:30 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/36 o powierzchni 0,0918 ha, położona w obrębie 6
17.01.2020 20:20 Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w okolicy ul. Wiejskiej w Złotoryi - działka nr 166/35 o powierzchni 0,0984 ha, położona w obrębie 6