Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2018 00:00 0050.217.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
15.11.2018 00:00 0050.224.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.11.2018 00:00 0050.225.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.11.2018 00:00 0050.226.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
15.11.2018 00:00 0050.222.2018 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Złotoryja na lata 2019-2031
15.11.2018 00:00 0050.223.2018 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Złotoryja na 2019 r.
09.11.2018 00:00 0050.221.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.11.2018 00:00 0050.218.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.11.2018 00:00 0050.219.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
06.11.2018 00:00 0050.220.2018 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
05.11.2018 00:00 0050.216.2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
02.11.2018 00:00 0050.213.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
02.11.2018 00:00 0050.214.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
02.11.2018 00:00 0050.215.2018 w sprawie umorzenia byłemu najemcy lokalu mieszkalnego odsetek od spłaconych zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
25.10.2018 00:00 0050.209.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
25.10.2018 00:00 0050.211.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.10.2018 00:00 0050.212.2018 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
24.10.2018 00:00 0050.210.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
18.10.2018 00:00 0050.206.2018 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
18.10.2018 00:00 0050.207.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

1 2 3 4 5 6 następna