Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 08:30 250/2019 administrowanie i utrzymanie czystości na cmentarzu komunalnym w Złotoryi
19.02.2020 08:30 249/2019 opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
19.02.2020 08:29 248/2019 świadczenie pomocy prawnej
19.02.2020 08:29 247/2019 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
19.02.2020 08:28 246/2019 weryfikacja merytoryczna i formalna dokumentów - faktur VAT
19.02.2020 08:28 245/2019 wykonanie i dostawa mebli na wymiar
19.02.2020 08:27 244/2019 Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328
19.02.2020 08:27 243/2019 dostawa słupów i fundamentów
19.02.2020 08:27 242/2019 dostawa słupów i fundamentów
19.02.2020 08:27 241/2019 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu pl. Lotników Polskich"
19.02.2020 08:26 240/2019 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
19.02.2020 08:26 239/2019 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej - etap II
19.02.2020 08:26 238/2019 usługa szkoleniowa
19.02.2020 08:26 237/2019 Przebudowa kamiennych schodów wachlarzowych przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi
19.02.2020 08:25 236/2019 zakup iluminacji świetlnych
18.02.2020 16:26 235/2019 wykonanie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030
18.02.2020 16:26 234/2019 adaptacja lokalu na mieszkanie chronione
18.02.2020 16:26 233/2019 dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 4 kamer
18.02.2020 16:25 232/2019 realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
18.02.2020 16:25 231/2019 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych

1 2 3 4 5 6 następna