Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2020 15:28 0050.238.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
24.02.2020 15:27 0050.242.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
24.02.2020 15:27 0050.240.2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Złotoryja do występowania w imieniu Burmistrza Miasta Złotoryja przed sądami powszechnymi w sprawach ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej
24.02.2020 15:27 0050.237.2019 w sprawie upoważnienia sekretarza miasta
24.02.2020 15:26 0050.236.2019 w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza
24.02.2020 15:26 0050.234.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:26 0050.232a.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:26 0050.232.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.02.2020 15:24 0050.230.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:24 Inwentaryzacja 2019
24.02.2020 15:23 0050.233.2019 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Złotoryja
24.02.2020 15:23 0050.231.2019 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Złotoryja
24.02.2020 15:23 0050.229.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
24.02.2020 15:23 0050.228.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:22 0050.227.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:21 0050.226.2019 w sprawie umorzenia odsetek od spłaconych zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
24.02.2020 15:21 0050.224.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.02.2020 15:21 0050.223.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
24.02.2020 15:21 0050.225.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
24.02.2020 15:20 0050.221.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu - Rowerem do szkoły

1 2 3 4 5 6 następna