Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Interpelacje i zapytania radnych do katalogu Rada Miejska w menu podmiotowym

14.07.2017

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Miejskiego w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miejskiego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym (nowa nazwa Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Miejskiego)
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Oświadczenia majątkowe do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Oświadczenia majątkowe Radnych do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych gminy miejskiej do katalogu Oświadczenia majątkowe w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Oświadczenia majątkowe do menu przedmiotowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna