Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób spełniających warunki do nabycia gruntu rolnego określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2019 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2019 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2019 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2019 r. - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2019 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2019 r. - wersja xlsx

13.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa części zamiennych marki STIHL
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanie ipielęgnacja zieleni w centrum miasta 2019"
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanie ipielęgnacja zieleni w mieście 2019"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia - utrzymanieczystości 2019"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej – etap I kanalizacja deszczowa”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej – etap I kanalizacja deszczowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - robotybudowlane"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej – etap I kanalizacja deszczowa”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o udzieleniu zamówienia RPK - tryb zwolnej ręki"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna