Rejestr zmian w biuletynie

22.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań z dnia 21.02.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań z dnia 24.01.2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań z dnia 24.01.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań z dnia 20.12.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.IV.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.II.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.III.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa ossuarium”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa ossuarium"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 20.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK Sp. z o. o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna