Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.355.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do sądu powszechnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.354.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.353.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.352.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.351.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.350.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej w Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.349.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.348.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.347.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.346.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.345.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XLI.344.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowa dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia pn. "Przebudowa dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - SP 3"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

22.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Podmiejskiej - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usunięcie awarii przepustu drogowego zlokalizowanego na granicy ul. Nowowiejskiej z ul. Chojnowską
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dostawa opraw oświetleniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzania e-usług w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna