Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa ossuarium”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Budowa ossuarium”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa ossuarium"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. inwestycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr X/6/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.III. 11.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.III. 12.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr X/5/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.111.12.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna