Rejestr zmian w biuletynie

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Podmiejskiej - etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
usunięcie awarii przepustu drogowego zlokalizowanego na granicy ul. Nowowiejskiej z ul. Chojnowską
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dostawa opraw oświetleniowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzania e-usług w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej - etap I kanalizacja deszczowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.10.2018

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie z dnia 10 września 2018 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - brak ofert dozapytania"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

12.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - ul.Podmiejska- etap I"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2018 r. - wersja pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr umów - 2018 r. - wersja xlsx"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2018 r. - wersja pdf
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów - 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr umów - 2018 r. - wersja xlsx

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna