Rejestr zmian w biuletynie

11.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - odtworzenie Oczka przyul. Wiosennej"
Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK sp. z o. o. w Złotoryi”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzenia e-usług w Urzędzie Miasta Złotoryja"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzenia e-usług w Urzędzie Miasta Złotoryja"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

10.10.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym w życie zarządzeniem nr 3/2011 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 stycznia 2011
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie projektu zamiennego dla dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej - etap 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie operatu wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie operatu wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przegląd roczny stanu technicznego dróg gminnych w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja usługi reklamowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wsparcie nauczycieli w formie szkoleń
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
konserwacja monitoringu miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody – "Oczko" przy ul. Wiosennej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (działki nr: 93/3, 93/4 i 93/5 o łącznej pow. 3,2092 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Zimowe Wulkany 2018"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej wZłotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatachna burmistrza"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - unieważnieniepostępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej"
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zestawienie ofert cenowych - unieważnieniepostępowania

05.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - unieważnieniepostępowania"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegodziałki nr 145/35 w obrebie 1 w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegodziałki nr 14535 w obrebie 1 w Złotoryi.
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegodziałki nr 9 w obrebie 6 w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegodziałki nr 145\35 w obrebie 1 w Złotoryi."
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennegoterenu działki nr 97\3, obręb nr 4 w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji (uzgodnienia) sald aktywów i pasywów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna