Rejestr zmian w biuletynie

27.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych administrowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.28.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja,
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.27.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.26.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.25.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.24.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.23.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.IV.22.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
„ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch zestawów hydroforowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan, grzewczych".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Ciągła usługa kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Złotoryi".
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.16.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zestawienie ofert cenowych - Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - oświetlenie przejśćdla pieszych"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego - pomosty”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego - pomosty”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu zdrogi gminnej lub przebudowę"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej lub przebudowę zjazdu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu zdrogi gminnej lub przebudowę
Dotyczy dokumentu:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. INWESTYCJI w Wydziale Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
-

21.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania opinii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna