Rejestr zmian w biuletynie

27.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.09.2018

25.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Remont dachu w SP nr 1 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - dach SP 1"
Dotyczy dokumentu:
„Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK sp. z o. o. w Złotoryi”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK sp. z o. o. w Złotoryi”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
dotacja celowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
oświetlenie ul. Wiejskiej - rozbudowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przebudowa stropu nad parterem budynku mieszkalnego przy ul. Garbarskiej 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wraz z montażem progu zwalniającego i znaków drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzenia e-usług w Urzędzie Miasta Złotoryja"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r. o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w wymienionych komisjach wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzenia e-usług w Urzędzie Miasta Złotoryja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzenia e-usług w Urzędzie Miasta Złotoryja"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Faist ChemTec sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Dostawa i montaż zabudowy kabinowej i pługa odśnieżnego do kosiarki samojezdnej KUBOTA G23 HD"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodówgłosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych orazmożliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika wwyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wwyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych nadzień 21 października 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodówgłosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych orazmożliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika wwyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wwyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych nadzień 21 października 2018 roku
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna