Rejestr zmian w biuletynie

20.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania opinii
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch zestawów hydroforowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy – usługi - Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzanie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - Utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r.)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zalacznik nr 1 - formularz zgloszeniowy"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/2 o powierzchni 0,0769 ha, położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/4 o powierzchni 0,3541 ha, położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 105/6 o powierzchni 0,0974 ha, położona w obrębie 1 miasta Złotoryja przy ul. Grunwaldzkiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonywanie usług transportu regularnego na linii autobusowej nr 1, 2 i 3 w ramach transportu zbiorowego na terenie Miasta Złotoryja”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnieniaobowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14RODO.doc"
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań (Zarządzenie nr 0050.253.2018 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 21.12.2018 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonywanie usług transportu regularnego na linii autobusowej nr 1, 2 i 3 w ramach transportu zbiorowego na terenie Miasta Złotoryja”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ.pdf"

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna