Rejestr zmian w biuletynie

11.01.2019

10.01.2019

Dotyczy sprawy:
WAG.6727.71.2011
Treść zmiany:
Edycja sprawy
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch zestawów hydroforowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

09.01.2019

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.21.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.18.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2019.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.17.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.16.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.15.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.14.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.13.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Zlotoryja na 2018 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule "zaprojektuj i wybuduj" w podziale na trzy części" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.01.2019

Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ MODERNIZACJA ZALEWU ZŁOTORYJSKIEGO - POMOSTY"
Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik SIWZ MODERNIZACJA ZALEWU ZŁOTORYJSKIEGO - POMOSTY
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.12.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.III.11.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap, prace ogólnobudowlane"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap, prace ogólnobudowlane"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert - SP nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule "zaprojektuj i wybuduj" w podziale na trzy części" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule "zaprojektuj i wybuduj" w podziale na trzy części" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – I etap, prace ogólnobudowlane"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki w formie przedszkola i/lub żłobka
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.01.2019

Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 7 - PomD02 Mostek - Detale"
Dotyczy dokumentu:
„Modernizacja Zalewu Złotoryjskiego – Pomosty”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna