Rejestr zmian w biuletynie

16.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „VITBUS-POLSKA” Sp. z o.o.o pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „VITBUS-POLSKA” Sp. z o.o.o pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej…
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi – II etap, wymiana parkietu” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert Dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Projekt przebudowy zbiornika przy ul Grunwaldzkiej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert Dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Projekt przebudowy zbiornika przy ul Grunwaldzkiej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - dokumentacja projektowadot. zadania pn. Projekt przebudowy zbiornika przy ul Grunwaldzkiej wZłotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 20198 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy "Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni cyfrowej w SP 3 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy "Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni cyfrowej w SP 3 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania do przetargu - 2"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Złotoryja o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 13 maja 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi przeprowadzonych w dniu 12 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.92.2019 Burmistrza MiastaZłotoryja z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu nastanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Klauzula Informacyjna konkursu na stanowiskoDyrektora"
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na kandydata na stanowisko - Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bilans jednostki organizacyjnej JST- Hala Sportowa"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Biland jednostki budżetowej" na"Bilans jednostki budżetowej"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Biland jednostki organizacyjnej JST-Żłobek" na "Bilans jednostki organizacyjnej JST- Żłobek"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Biland jednostki organizacyjnej JST-Przedszkole Miejski nr 1" na "Bilans jednostki organizacyjnej JST-Przedszkole Miejski nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Biland jednostki organizacyjnej JST-Przedszkole Miejski nr 2" na "Bilans jednostki organizacyjnej JST-Przedszkole Miejski nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Biland jednostki organizacyjnej JST-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej" na "Bilans jednostki organizacyjnejJST- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Biland jednostki organizacyjnej JST-Szkoła Podstawowa nr 3" na "Bilans jednostki organizacyjnej JST-Szkoła Podstawowa nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biland jednostki organizacyjnej JST- SzkołaPodstawowa nr 3"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biland jednostki organizacyjnej JST- MiejskiOśrodek Pomocy Społecznej"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biland jednostki organizacyjnej JST- PrzedszkoleMiejski nr 2"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biland jednostki organizacyjnej JST- PrzedszkoleMiejski nr 1"
Dotyczy dokumentu:
Bilanse za 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Biland jednostki organizacyjnej JST- Żłobek"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27S - I kwartał 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja z otwarcia ofert" na"Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy "Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni cyfrowej w SP 3 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy "Wyposażenie pracowni komputerowej i pracowni cyfrowej w SP 3 w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania do przetargu - 1"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze 1 z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie nr 120/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w mieście Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie do deklaracji pomiędzy różnicą osób zamieszkałych, a ilością osób zameldowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna