Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXVIII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.322.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.321.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.320.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.319.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XXXVII.313.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.318.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.317.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji "Oświetlenie ul. Wiejskiej - rozbudowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pielęgnacja okwieceń na konstrukcjach kwietnikowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka komórki gospodarczej znajdującej się na dz. nr 40/46 obręb 3 Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko referenta-dziennikarza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "złotoryja145_35_tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "złotoryja9_tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys_145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys_9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza MPZP 9i145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Stanisława Staszica 24 w Złotoryi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Basztowej 4 w Złotoryi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna