Rejestr zmian w biuletynie

27.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Wyniki naboru na stanowisko główny księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zawiślak Agnieszka"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wilczyński Waldemar"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Słaby Franciszek"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pazera Stanisław"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Mundyk Irena"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Miara Ewa"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Łuniewsk Łukasz"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Łoś Bogdan"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kocyła Andrzej"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Grocki Władyslaw"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Gagatek Marcin"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dobosz Dariusz"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Bartnicki Adam"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Banaszek Józef"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Antonowicz Leszek"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zawiślak Agnieszka
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wilczyński Waldemar
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Słaby Franciszek
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Pazera Stanisław
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Mundyk Irena
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Miara Ewa
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Łuniewsk Łukasz
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Łoś Bogdan
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kocyła Andrzej
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Grocki Władyslaw
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Gagatek Marcin
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Dobosz Dariusz
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bartnicki Adam
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Banaszek Józef
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2017
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Antonowicz Leszek
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 90/1 o powierzchni 0,7622 ha, położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 90/1 o powierzchni 0,7622 ha, położona w obrębie 7 miasta Złotoryja przy ul. B. Krzywoustego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienie treści SIWZ - Rewitalizacja murówobronnych"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi - etap II
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

26.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXIX.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. RACHUBY w Wydziale Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uruchomienie punktu świetlnego na budynku przy ul. Rzemieślniczej 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej - wykonanie przyłącza ul. Spacerowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie przyłącza kablowego ul. Grunwaldzka 27
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja programu Maluch
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wycena nakładów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatów szacunkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wznowienie i okazanie granic nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.06.2018

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna