Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiastaZłotoryja Nr 0050.179.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja Nr0050.179.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r."
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza MiastaZłotoryja Nr 0050.178.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotoryja Nr0050.178.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacji społecznych do projektu "Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UZP Ogłoszenie o unieważnieniu przetargunieograniczonego"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BIP Ogłoszenie o unieważnieniu przetargunieograniczonego"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. oświaty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego - wzór
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stalego
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zgłoszenie pobytu stałego - wzór
Dotyczy dokumentu:
Informacja PKW o uprawnieniach i terminach dla wyborców niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej - etap I"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.08.2018

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna