Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja - Gospodarstwo Wodne Wody polskie - zatwierdzające ustaloną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na okres 3 lat, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca ustaloną przez RPK sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
badanie wody przy zrekultywowanym wysypisku Kostrza Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przeglądu rocznego budynku przy ul. Kościuszki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna