Rejestr zmian w biuletynie

14.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach zgody na realizację
Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych położonych w granicach administracyjnych Miasta Złotoryja od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie z terenu miasta Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta"
Dotyczy dokumentu:
Zamówienie na sporządzanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości Gminy Miejskiej Złotoryja w 2019 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 - Oferta cenowa"

12.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zestawienie ofert cenowych - Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. „Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZADANIE IV – „BUDOWA NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DZ. NR 224/10 OBRĘB 0002 ZŁOTORYJA 0222606_1 W M. ZŁOTORYJA”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zestawienie ofert cenowych - Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna