Rejestr zmian w biuletynie

06.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.XXXVIII.2018 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 maja 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.322.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.321.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.320.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryja w 2018 r."
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.319.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0007.XXXVII.313.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.318.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.XXXVIII.317.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie dokumentacji "Oświetlenie ul. Wiejskiej - rozbudowa"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
pielęgnacja okwieceń na konstrukcjach kwietnikowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbiórka komórki gospodarczej znajdującej się na dz. nr 40/46 obręb 3 Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o przetargu na zadanie pn: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych" - I ETAP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko referenta-dziennikarza
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko - Referent ds. rachuby w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "złotoryja145_35_tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "złotoryja9_tekst.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys_145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rys_9.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prognoza MPZP 9i145.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Stanisława Staszica 24 w Złotoryi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Basztowej 4 w Złotoryi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna