Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Negocjacje bez ogłoszenia na roboty budowlane "Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską oraz drogą powiatową nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja - Gospodarstwo Wodne Wody polskie - zatwierdzające ustaloną przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja na okres 3 lat, stanowiącą załączniki do niniejszej decyzji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca ustaloną przez RPK sp. z o.o. w Złotoryi taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
sporządzenie operatu szacunkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
badanie wody przy zrekultywowanym wysypisku Kostrza Góra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie przeglądu rocznego budynku przy ul. Kościuszki w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
opracowanie geodezyjno-kartograficzne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie z dostawą i montażem urządzeń zabawowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
wykonanie wraz z dostawą i montażem urządzeń siłowni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
realizacja zadania publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
opracowanie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna