Rejestr zmian w biuletynie

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta"
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polnej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Pobieranie próbek i wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych i wód powierzchniowych na potrzeby prowadzenia Oddziału Gospodarki Ściekowej w Złotoryi”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 - Flaga
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4 - Hejnał_nuty
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4a
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 - Herb
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna