Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Złotoryja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie do deklaracji pomiędzy różnicą osób zamieszkałych, a ilością osób zameldowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Wzór deklaracji o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na którychnie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - wersjaDOCX" na "Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanieodpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkująmieszkańcy, a powstają odpady komunalne - wersja DOC"
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie do deklaracji pomiędzy różnicą osób zamieszkałych, a ilością osób zameldowanych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna