Rejestr zmian w biuletynie

27.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "A Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r." na "Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego"

26.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 26 kwietnia 2019 r. w celu powołania w mieście Złotoryja obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VII.53.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.72.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VII.52.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi nr 1/2019 na bezczynność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VII.51.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VII.50.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z o.o. z siedzibą w Złotoryi, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VII.49.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VII.48.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 9 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BIP - informacja o unieważnieniu"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 24.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego 19a
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

24.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 5 - Wzór umowy"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. działające w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Złotoryi - rejestr umów na 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr umów zawieranych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w roku 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej w Złotoryi”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna