Rejestr zmian w biuletynie

19.10.2018

16.10.2018

15.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie z dnia 10 września 2018 r. o konsultacjach Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert dot. zamówienia pn. "Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul. Leszczyńskiej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie ofert cenowych - brak ofert dozapytania"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna