Rejestr zmian w biuletynie

06.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustny dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - Rynek 42.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustny dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - Rynek 42.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonywanie usług transportu regularnego na linii autobusowej nr 1, 2 i 3 w ramach transportu zbiorowego na terenie Miasta Złotoryja”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonywanie usług transportu regularnego na linii autobusowej nr 1, 2 i 3 w ramach transportu zbiorowego na terenie Miasta Złotoryja”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nieograniczony przetarg ustny dotyczący najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony - Rynek 42.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/37 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/36 o pow. 0,1152 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/35 o pow. 0,1128 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 173/34 o pow. 0,1101 ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryja (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. urządzania terenów zieleni miejskiej w Wydziale Mienia w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki spalinowej z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do RPK Sp. z. o. o. w Złotoryi przez 12 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do RPK Sp. z. o. o. w Złotoryi przez 12 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do RPK Sp. z. o. o. w Złotoryi przez 12 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedzi na pytania - 04.04.2019 r."
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 7 -DOKUMENTACJA TECHNICZNA - pozmianie"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załacznik nr 8 - szczegółowy opis przedmiotuzamówienia - po zmianie"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ_SP 3 parkiet - po zmianie"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - "Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi - II etap, wymiana parkietu"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Gmina Miejska Złotoryja: "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych na terenie miasta Złotoryja, w formule "zaprojektuj i wybuduj" w podziale na trzy części" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu.doc"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja zmieniające zarządzenie nr 0050.38.2019 z dnia 27.02.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik6.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik5.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zalacznik4.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonych przetargów ustnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali do remontu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali socjalnych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Lista osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws przystapienia do sporządzenia mpzprejonu ul. W. Broniewskiego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws uchwalenia Programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt naterenie miasta Złotoryja w 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws udzielenia pomocy rzeczowej dlaWojewództwa Dolnośląskiego (ul. Grunwaldzka).pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws udzielenia pomocy rzeczowej dlaWojewództwa Dolnośląskiego (ul. Legnicka).pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws udzielenia z budżetu MiastaZłotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskiei roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi [...].pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws zmian w budżecie Gminy MiejskiejZłotoryja na 2019 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws zwolnienia nieruchomości gruntowejzabudowanej, położonej przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedażyw drodze przetargu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała ws określenia wzorów deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...].pdf
Dotyczy dokumentu:
Protokoły z głosowań z dnia 28.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół Nr 0002.V.2019 z sesji Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 lutego 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.47.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlaneprzy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.46.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.45.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.44.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.43.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Złotoryi przy ul. Legnickiej 44 z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.42.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2019 r.”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.41.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.40.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA NR 0007.VI.39.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Gmina Miejska Złotoryja zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2019 w celu opiniowania ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna