Rejestr zmian w biuletynie

29.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego hali modułowej"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego hali modułowej"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POPRAWKA Ogłoszenie Zapytanie Ofertowe"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu - Solna 19"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku przetargu - Szkolna 8b lok. 1"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku przetargu"
Dotyczy dokumentu:
Przetarg nieograniczony dotyczący najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony - ul. Szkolnej 8B/1, Obręb 3 Nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21m2 , ul. Solnej 19,Obręb 3 Nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80m2
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

28.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Karta"
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie"
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta
Dotyczy dokumentu:
Nabór uczestników do udziału w projekcie projektu pn.”Nowe miejsca dla Maluchów w Złotoryi” złożonego w konkursie nr RPDS.08.04.01-IP.02.02-290/18 do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Miasta Złotoryja ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Polnej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Pobieranie próbek i wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych i wód powierzchniowych na potrzeby prowadzenia Oddziału Gospodarki Ściekowej w Złotoryi”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik7.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik5.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalacznik1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 3 - Flaga
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4 - Hejnał_nuty
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 4a
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 2 - Herb
Dotyczy dokumentu:
Statut Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 5 - Regulamin Rady Miejskiej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna